DESPRE
NOI

S.C. ECO NETWORK INDUSTRY S.R.L are ca obiect de activitate principal comertul cu ridicata al deseurilor.  Eco Network Industry vine in intampinarea agentilor economici generatori de deseuri prin servicii profesionale complete in preluarea de deseuri in functie de categorie, la standardele impuse de legislatie.

Eco Network Industry este o societate romaneasca infiintata in anul 2008, cu o experienta de peste 10 ani pe piata de profil din Romania, fiind autorizata in colectarea, transportul, depozitarea, valorificarea si tratarea/eliminarea deseurilor periculoase si nepericuloase. Compania este autorizata de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile in vederea recuperarii selective a deseurilor. Astfel, S.C. ECO NETWORK INDUSTRY S.R.L. a devenit una dintre cele mai dinamice companii din zona Moldovei, contribuind la indeplinirea acestor noi responsabilitati in ceea ce priveste managementul deseurilor.

SOLUTII
COMPLETE

Compania este autorizata in colectarea, transportarea, depozitarea, valorificarea si tratarea/eliminarea atat a deseurilor periculoase cat si a celor nepericuloase. Astfel, Eco Network Industry este inregistrata la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri ca valorificator. In acelasi timp, societatea a dezvoltat si servicii de ecologizare, executand lucrari de curatare a ariilor contaminate si lucrari de curatare rezervoare combustibili (demontare/montare sisteme aferente, ecologizare suprafete contaminate, preluarea si transportul deseurilor pericuoase rezultate).

CONTACT

  • 0232 250 445
  • office@econetwork.ro
  • Calea Chisnaului nr. 17, Iasi, Romania

OBIECTIVE

PRIORITARE

Deseurile, indiferent de categorie, rezultate din multiple activitati, constituie o problema de o deosebita actualitate, atât datorita cresterii continue a cantitatii si varietatii acestora, cât si datorita importantei cantitatii de materii prime nefolosite ce pot fi recuperate si reintroduse în circuitul economic.

Pentru a asigura realizarea unui progres real, obiectivul principal al Eco Network Industry este de a recupera si recicla in primul rand, iar acolo unde este cazul de a elimina deseurile in conditii controlate. Astfel, compania a pus la punct un sistem de gestionare a deseurilor care indeplineste obiective strategice corelate cu cerintele europene.

Obiectivele prioritare ale gestionarii deseurilor sunt: prevenirea sau reducerea producerii de deseuri si a gradului de periculozitate al acestora si reutilizarea si valorificarea deseurilor prin reciclare ori recuperare sau orice alt proces prin care se obtin materii prime secundare, ori utilizarea deseurilor ca sursa de energie.